Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing elke keer je de website van Sleeplife® (www.sleeplife.be) raadpleegt. Wanneer je onze website bezoekt, aanvaard je uitdrukkelijk de bepalingen die in deze disclaimer beschreven zijn. Sleeplife® kan de bepalingen op elk moment wijzigen. De pagina's in onze website hebben een zuiver informatieve waarde. 

Hoewel Sleeplife® erg zorgvuldig te werk gaat en heel wat research doet om deze website te onderhouden, geeft Sleeplife® geen garantie dat aangeboden informatie accuraat en volledig is. Sleeplife® is dan ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die door het gebruik van onze informatie zou veroorzaakt zijn. De informatie op onze website is eerder algemeen van aard en garandeert niet dat het toepasbaar is op jouw specifieke situatie. De informatie vervangt dus geen advies bij concrete gevallen. Als bezoeker blijf je volledig aansprakelijk voor de keuze om bepaalde informatie te raadplegen en voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De website is dag en nacht raadpleegbaar, tenzij er een defect, technische of inhoudelijke onderhoudswerken zijn. Sleeplife® kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, noch indirecte schade die daardoor zou veroorzaakt zijn. 

Deze website bevat ook externe hyperlinks. Dat zijn hyperlinks naar websites van derden. Het staat jou als bezoeker volledig vrij deze websites te raadplegen. Sleeplife® heeft uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van die externe websites en biedt geen enkele garantie voor wat betreft de veiligheid van die websites. Het spreekt voor zich dat Sleeplife® niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die je zou ondervinden door informatie op dergelijke websites te raadplegen. 

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen … zijn auteursrechtelijk beschermd en horen alleen Sleeplife® toe. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van Sleeplife® een deel of de volledige website te kopiëren, aan te passen of te wijzigen. Inbreuken, onder welke vorm dan ook, worden burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd. Sleeplife® geeft wel de toestemming om de informatie op deze website te kopiëren en te printen op voorwaarde dat je die alleen gebruikt voor informatieve doeleinden. Daarbij is het verboden om de informatie te reproduceren en te verdelen voor commerciële intenties. 

Verder draagt Sleeplife® je veiligheid hoog in het vaandel. Dat kan je lezen in onze privacyverklaring.