Bednet

Sleeplife® steunt Bednet

Bednet biedt synchroon internetonderwijs (SIO) aan kinderen en jongeren die lange tijd of regelmatig niet naar school kunnen gaan wegens ziekte, ongeval, operatie of moederschapsrust. Via Bednet krijgen ze onderwijs op afstand en volgen ze de lessen live mee met hun eigen klas.

Sleeplife® steunt deze zieke kinderen en jongeren. Zo zijn ze mee met de les én al de rest.

Hoe steunen we Bednet precies?

Onze 22 Sleeplife®-winkels zetten per verkocht dubbel bed € 7,50 opzij. Dankzij deze financiële steun aan Bednet maakt Sleeplife® het mee mogelijk om:

  • Gratis materiaal te voorzien voor klas én leerling
  • Logistiek om het materiaal ter plekke te krijgen
  • Helpdeskwerking tijdens de schooluren
  • Ondersteuning van scholen (pedagogisch en technisch)

  • Vormingen rond SIO voor o.a. scholen, CLB’s …

  • Bekendmaking en bereik van alle doelgroepen, ook de meest kwetsbare jongeren

Sleeplife® schonk al meer dan € 200.000 aan Bednet

Een bedrag dat nog elke dag wat groter wordt. We blijven ons engageren om Bednet ook in de toekomst te ondersteunen!

bednet